Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Komunikat w sprawie powrotu do nauki stacjonarnej

         W dniu 12 lutego 2022 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 lutego 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Rozporządzenie zmienia datę końcową czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty na terenie kraju z dnia 27 lutego 2022 r. na dzień 20 lutego 2022 r. Powyższa zmiana oznacza powrót do nauczania stacjonarnego z dniem 21 lutego 2022 r. Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dz. U. z 2022 r. poz. 367. Przypominamy o obowiązku przestrzegania zasad dotyczących reżimu sanitarnego.