• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Mikołaj Michalczyk Człowiekiem Roku 2018

29 marca 2019 r. w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej odbyła się uroczysta gala podsumowująca najnowszą edycję plebiscytu pod nazwą „Człowiek Roku 2018”, którego organizatorem była Polska Press z siedzibą w Warszawie. Plebiscyt zorganizowany został lokalnie przez Oddział Łódź pod egidą wydawnictwa „Dziennik Łódzki” i „Express Ilustrowany” i rozegrał się w czterech kategoriach: samorządność i społeczność lokalna, działalność społeczna i charytatywna, biznes oraz kultura. Czytelnicy i internauci w drodze głosowania wybierali zwycięzców w każdej z nich najpierw na szczeblu powiatowym, a następnie wojewódzkim. Do etapu wojewódzkiego kwalifikowali się zwycięscy w każdej kategorii etapu powiatowego. W oddziale łódzkim plebiscyt swoim zasięgiem objął aż 24 miasta i powiaty. Do udziału w tegorocznej jego edycji w kategorii kultura za wybitne osiągnięcia w akordeonistyce nominowany został również Mikołaj Michalczyk, rodowity wieruszowianin, uczeń Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie w klasie akordeonu p. Sławomira Mocha. Uzyskując najwyższą liczbę głosów w pierwszym etapie głosowania Mikołaj zdobył tytuł Człowieka Roku 2018 w powiecie wieruszowskim w kategorii kultura i zakwalifikował się do finału wojewódzkiego. Wręczenie statuetki zdobycia I miejsca w powiecie oraz pamiątkowego dyplomu odbyło się podczas uroczystej gali. Szczególnym wyróżnieniem dla Mikołaja była możliwość uświetnienia tej uroczystości krótkim recitalem akordeonowym, podczas którego wykonał cztery zróżnicowane pod względem stylu, formy i charakteru utwory. Sceniczna prezentacja Mikołaja spotkała się z dużym aplauzem ze strony licznie zgromadzonej publiczności i wyrazami uznania. Serdecznie gratulujemy!