Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

O szkole

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Kępnie istnieje od 1978 r. i oferuje naukę gry instrumentach: fortepianie, gitarze, skrzypcach, flecie poprzecznym, saksofonie, trąbce i akordeonie. Kształcenie przebiega w dwóch cyklach nauczania: sześcioletnim i czteroletnim. Oprócz nauki gry na instrumentach w szkole odbywają się zajęcia teoretyczne z przedmiotów: kształcenie słuchu, rytmika i audycje  muzyczne oraz fortepian dodatkowy, chór i zajęcia z akompaniatorem. Nauka gry na instrumencie odbywa się z każdym uczniem indywidualnie, natomiast z przedmiotów teoretycznych w  grupach. Zajęcia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Nauczyciele są absolwentami akademii muzycznych i posiadają  wymagane kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne do rodzaju nauczanych przedmiotów. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość wypożyczenia instrumentu do nauki gry. Oferujemy także doradztwo przy zakupie własnego instrumentu i akcesoriów muzycznych. Nasza szkoła rozwija zdolności muzyczne dzieci i młodzieży, przygotowuje wrażliwych i świadomych odbiorców sztuki, oddziałuje aktywnie na otoczenie w sferze kultury, stwarza uczniom warunki do prezentowania własnych osiągnięć podczas organizowanych popisów klasowych, koncertów szkolnych i środowiskowych, umożliwia uczniom udział w warsztatach instrumentalnych, przesłuchaniach, festiwalach, konkursach szkolnych, międzyszkolnych, regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich i międzynarodowych, współdziała w rozwijaniu działalności kulturalnej z samorządem lokalnym, innymi szkołami i wieloma instytucjami działającymi na terenie miasta i gminy Kępno oraz  poza jego obszarem oraz przygotowuje kandydatów do dalszego, zawodowego kształcenia muzycznego. Od początku swojej działalności nasza szkoła aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym Kępna i okolic poprzez udział w wielu wydarzeniach kulturalnych, imprezach okolicznościowych i obchodach świąt państwowych, oraz organizowanie koncertów, warsztatów, spotkań, audycji muzycznych, festiwali i konkursów z udziałem uczniów, absolwentów i zaproszonych artystów. O poziomie nauczania w naszej szkole najlepiej świadczą sukcesy uczniów w konkursach o randze międzyszkolnej, regionalnej, makroregionalnej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Wielu absolwentów naszej szkoły podjęło dalszą naukę w szkołach muzycznych  II stopnia i akademiach muzycznych.