Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Ogłoszenie w związku z COVID-19!

Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 przepisami rozporządzenia z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży i ograniczeniu – w terminie od 27 kwietnia do 24 maja 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (w tym naszej szkoły).
W czasie ograniczenia funkcjonowania naszej szkoły związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest nadal realizowana na odległość.
Przypominamy o obowiązujących niezmiennie zasadach organizacji kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w naszej szkole, stanowiącymi załącznik do zarządzenia dyrektora nr 7/2019/2020, którego brzmienie w całości jest dostępne na stronie internetowej szkoły w zakładce „do pobrania”.