Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2020/2021:

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

•    przewodniczący - p. Mirosław Habrajski 
•    zastępca przewodniczącego – p. Ewelina Kamińska
•    skarbnik – p. Andrzej Taras
•    sekretarz - p. Marta Kruszewska

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW:

•    przewodniczący - p. Dominika Matuszczak
•    członkowie: p. Magdalena Chałupka i p. Beata Szymoniak