• Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Rada Rodziców

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

SKŁAD PREZYDIUM RADY RODZICÓW:

•    przewodnicząca - Aleksandra Wiśniewska 
•    zastępca przewodniczącego – Dominika Matuszczak
•    skarbnik – Andrzej Taras
•    sekretarz - Marta Kruszewska

SKŁAD KOMISJI REWIZYJNEJ RADY RODZICÓW:

•    przewodniczący - Jacek Gola
•    członkowie: Mirosław Habrajski i Andrzej Lamek