Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Sukces młodych akordeonistów w międzynarodowym konkursie na Ukrainie

     Pomimo trwającej pandemii młodzi akordeoniści z naszej szkoły nie zrezygnowali z udziału w międzynarodowych konkursach akordeonowych. Tegoroczny sezon konkursowy rozpoczęli od International Open Trophy 2020 zorganizowanym przez Confederation Mondiale de’l Accordion w 70-tą rocznicę swojego istnienia. Konkurs o światowej renomie co roku odbywa się w innym zakątku świata. W tym roku wybór padł na Ukrainę. Sytuacja pandemiczna na całym świecie przesądziła o organizacji tegorocznej jego edycji w formie online, co spotkało się z ogromnym zainteresowaniem. W konkursie udział wzięło ok. 750 uczestników z całego świata. Konkurs został podzielony na kategorie wiekowe. Po raz pierwszy w tym wydarzeniu udział wzięli również uczniowie naszej szkoły z klasy akordeonu p. Sławomira Mocha: Wiktoria Habrajska z kl. III cyklu sześcioletniego, Florian Taras z kl. V i Mikołaj Michalczyk z kl. VI. Każdy z wymienionych uczniów uczestniczył w innej kategorii, adekwatnej do swojego wieku. Nagrania konkursowe należało przesłać organizatorowi do dnia 31 października 2020 r. Kandydaci mogli dokonać wielu rejestracji i wybrać najlepszą wersję. Zgodnie z regulaminem jakakolwiek ingerencja w nagranie i jego edycja groziła dyskwalifikacją. Uczestników oceniało jury reprezentowane przez nauczycieli z całego świata. Do udziału w jednej z kategorii zaproszony został również p. Sławomir Moch - nauczyciel klasy akordeonu w naszej szkole. Skład komisji w każdej kategorii został ujawniony w dniu ogłoszenia wyników, dzięki czemu jej członkowie nie mieli możliwości komunikowania się ze sobą podczas trwania konkursu. Każdy juror oceniał uczestników na podstawie przesłuchania udostępnionych nagrań. Członkowie komisji nie mogli punktować swoich uczniów oraz kandydatów reprezentujących ten sam kraj. Wiktoria Habrajska uczestniczyła w kategorii do 9 lat. Konkurowała z 22 innymi uczestnikami z Ukrainy, Chin, Francji i Polski. Kategorię Wiktorii oceniało 14 jurorów z Francji, Portugalii, Ukrainy, Słowenii, Rosji, Polski, Chorwacji, Hiszpanii, Kazachstanu, Słowacji, Japonii i Montenegro. Florian Taras uczestniczył w kategorii do 12 lat. Konkurował z 55 innymi uczestnikami z Chin, Ukrainy, Francji, Republiki Czeskiej, Japonii, Rosji, Bośni i Hercegowiny, USA, Słowenii, Montenegro, Litwy i Polski. Kategorię Floriana również oceniało 14 jurorów z tym, że z Białorusi, Francji, Chin, Litwy, Irlandii, Serbii, Republiki Czeskiej, Kazachstanu, Japonii, Grecji i Rosji. Mikołaj Michalczyk uczestniczył w kategorii do 14 lat. Konkurował z 38 pozostałymi uczestnikami z Włoch, Chin, Ukrainy, Rosji, Serbii, Portugalii, Litwy, Montenegro i Polski. Kategorię Mikołaja oceniała 12-osobowa komisja. Jej członkowie pochodzili z Ukrainy, Montenegro, Nowej Zelandii, Portugalii, Szwecji, Białorusi, Rosji, USA, Chin i Polski. Jedynym jurorem z Polski w tej kategorii był p. Sławomir Moch. Pomimo ogromnie wysokiego poziomu konkursu nasi uczniowie zdobyli bardzo wysokie noty. Wyniki ogłoszone zostały jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia 2020 r. Wiktoria w sumie uzyskała 22,11 pkt. na 25 możliwych do zdobycia, Florian 20,70 pkt. a Mikołaj 22,93 pkt. Biorąc pod uwagę rangę konkursu i bezstronność w ocenie jurorów wyniki  naszych uczniów uważa się za ogromny sukces. Młodym, zdolnym akordeonistom, ich rodzicom i nauczycielowi serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.