Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Termomodernizacja placówki

 
www.psmkepno.pl
Nasza szkoła jest jedyną tego typu państwową placówką publiczną na terenie powiatu kępińskiego i wieruszowskiego.

    Budynek Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Kępnie został objęty projektem pn. „Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce", który jest finansowany ze środków Unii Europejskiej (Funduszu Spójności) w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz środków MKiDN - budżetu państwa.
    Beneficjentem Projektu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a podmiotem upoważnionym do ponoszenia wydatków kwalifikowanych Centrum Edukacji Artystycznej.
Prace związane z ww. projektem w naszej szkole rozpoczęły się 03.06.2019 r. Projekt został zakończony 30.03.2020 r.

MKiDN
https://www.gov.pl/web/kultura/termomodernizacja-panstwowych-szkol-artystycznych

CEA
https://cea-art.pl/termomodernizacja-panstwowych-placowek-szkolnictwa-artystycznego/