Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

WAŻNA INFORMACJA!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie!

 

        Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 2087) okres zdalnego nauczania poprzez realizację wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych  artystycznych z wykorzystaniem technik i metod kształcenia na odległość zostaje wydłużony do dnia 3 stycznia 2021 r., tj. do ferii zimowych. Zarządzenie dyrektora szkoły w tej sprawie zamieszczone zostało na stronie internetowej w zakładce z do pobrania.  

Magdalena Pacholik - dyrektor szkoły