Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

WAŻNE INFORMACJE!

 

Szanowni Rodzice, Drodzy Uczniowie!

Na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce "do pobrania" zamieszczone zostały następujące dokumenty i informacje:

- ramowy plan nauczania na rok szkolny 2020/2021 (informacje o obowiązkowych zajęciach edukacyjnych w poszczególnych klasach i cyklach kształcenia)

- plan zajęć teorii na rok szkolny 2020/2021 (kształcenie słuchu, rytmika, audycje muzyczne i chór)

- harmonogram spotkań z nauczycielami instrumentów głównych w celu ustalenia planu zajęć indywidualnych

- roboczy plan zajęć z kształcenia słuchu i audycji muzycznych na dzień 02.09.2020 r. dla kas IV - VI cyklu 6-letniego i II - IV cyklu 4-letniego (spotkanie organizacyjne - obecność ucznia i jednego rodzica/opiekuna obowiązkowa). Dla klasy I cyklu 4-letniego takie spotkanie odbędzie się 03.09.2020 r. w czasie zajęć zgodnie z planem lekcji (spotkanie organizacyjne - obecność ucznia i jednego rodzica/opiekuna obowiązkowa).

- procedury funkcjonowania szkoły w okresie epidemii COVID-19 (zostały dodane 01.09.2020 r.)

ZOBOWIĄZUJĘ WSZYSTKICH UCZNIÓW I RODZICÓW/OPIEKUNÓW DO SZCZEGÓŁOWEGO ZAPOZNANIA SIĘ Z W/W PROCEDURAMI I DO ICH BEZWZGLĘDNEGO PRZESTRZEGANIA!

Na pierwsze zajęcia chóru w najbliższy piątek tj. 04.09.2020 r. p. E. Olek zaprasza wyłącznie uczniów klasy IV cyklu 6-letniego i II cyklu 4-letniego (krótkie przesłuchanie wstępne w celu przydzielenia do danego głosu). Zajęcia odbędą się w sali koncertowej. 

Zgodnie z obowiązującymi wszystkich (w tym uczniów, rodziców/opiekunów, nauczycieli i pracowników szkoły) od 01.09.2020 r. procedurami funkcjonowania szkoły podczas epidemii COVID-19:

1.      Do budynku szkoły może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzic/opiekun) bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych, czy chorobę zakaźną (temperatura ciała powyżej 37,0 0C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu i inne nietypowe).

2.      Do budynku szkoły nie może przyjść osoba (uczeń, nauczyciel, inny pracownik szkoły, rodzic/opiekun), której domownicy przebywają na kwarantannie, w izolacji w warunkach domowych lub w izolacji.

3.      Wszystkie osoby udające się do szkoły kierują się wyłącznie do wejścia od strony podwórza.

4.      Osoby wchodzące do budynku szkoły są zobligowane do dezynfekcji rąk środkiem dezynfekującym umieszczonym w widocznym miejscu przy wejściu zgodnie z zamieszczoną obok instrukcją jego użycia.

5.      Osoby, o których mowa w punkcie 4 są zobowiązane do stosowania w budynku szkoły środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk.

Przypominam uczniom o obowiązku zmieniania obuwia w szatni szkoły!

Z uwagi na aktualizację informacji bardzo proszę o bieżące śledzenie naszej strony.

 

Dyrektor szkoły - Magdalena Pacholik