Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Wyróżnienie dla Wiktorii Habrajskiej i tytuł Laureata dla Mikołaja Michalczyka

     W dniach od 2 do 5 czerwca 2021 r. odbył się IX Festiwal Muzyki Akordeonowej „Harmonia Espressiva” im. prof. Jerzego Jurka w Sochaczewie. Organizatorem de facto konkursu o zasięgu ogólnopolskim było Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie, Miasto Sochaczew, Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. F. Chopina w Sochaczewie i Fundacja „Harmonia Espressiva im. prof. Jerzego Jurka. To kolejne muzyczne przedsięwzięcie wpisane do kalendarza ogólnopolskich konkursów i festiwali Centrum Edukacji Artystycznej rekomendowane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Biorąc powyższe pod uwagę już sam udział w tym konkursie należy uznać za duże wyróżnienie, tym bardziej, że na liście uczestników znalazły się nazwiska najzdolniejszych młodych akordeonistów w Polsce. Festiwal adresowany jest co roku do uczniów szkół muzycznych I i II stopnia i dzieli się na grupę solistów (4 kategorie klasowe) oraz zespoły kameralne. Z uwagi na trwającą pandemię tegoroczna jego edycja wyjątkowo odbyła się  w formie on-line. Po raz pierwszy w Festiwalu udział wzięło również troje uczniów klasy akordeonu p. Sławomira Mocha Państwowej Szkoły Muzycznej I st. im. Aleksandra Tansmana w Kępnie: Wiktoria Habrajska z klasy III cyklu 6-letniego, Florian Taras z klasy V i Mikołaj Michalczyk z kl. VI. Wiktoria wystąpiła w pierwszej kategorii solistów, natomiast Florian Taras i Mikołaj Michalczyk w drugiej. Jury Festiwalu stanowili wykładowcy i nauczyciele klas akordeonu szkół i uczelni muzycznych. Komisji przewodniczył prof. dr hab. Bogdan Dowlasz z Akademii Muzycznej w Łodzi. Członkami byli: prof. dr hab. Klaudiusz Baran z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, mgr Daniel Baranowski z Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. w Piotrkowie Trybunalskim i mgr Artur Miedziński – ze Szkoły Muzycznej I st. w Kozienicach. Zgodnie z regulaminem Festiwalu Jury wyłoniło grupę laureatów spośród uczestników, którzy otrzymali co najmniej 21 pkt. oraz grupę wyróżnionych spośród uczestników, którzy otrzymali co najmniej 20 pkt. Wiktoria Habrajska w tym konkursie otrzymała wyróżnienie natomiast Mikołaj Michalczyk został Laureatem. W Festiwalu udział wzięło 93 uczestników. O wysokim poziomie imprezy świadczy fakt, iż do grona wyróżnionych i laureatów zakwalifikowała się większa połowa (47 solistów i 4 zespoły kameralne). Wśród laureatów znalazło się 27 solistów i 4 zespoły kameralne. Mikołaj Michalczyk w swojej kategorii uzyskał najwyższą punktację (23,25 pkt./25 pkt. możliwych do zdobycia). W rankingu całego Festiwalu znalazł się na drugiej pozycji ex aequo pokonując 90 pozostałych uczestników. Od uczestnika z najwyższą punktacją z IV kategorii (dedykowanej uczniom klas IV-VI szkół muzycznych II st.) dzieliło Mikołaja zaledwie 0,25 pkt. To największy jak dotąd sukces Mikołaja, który dowodzi, że uczeń klasy akordeonu p. Sławomira Mocha obecnie mieści się w ścisłej czołówce najlepszych, młodych akordeonistów w Polsce. Wiktorii i Mikołajowi gratulujemy sukcesu a całej trójce życzymy powodzenia na kolejnych konkursach akordeonowych.