Font:
Powiększ
A+
Pomniejsz
A-
Kolor:
Kontrast
A
Reset
  • Zadzwoń, napisz e-mail lub skotaktuj się przez formularz kontaktowy

Zmiany w funkcjonowaniu szkoły obowiązujące od dnia 26.10.2020 r. !!!

 

Komunikat

 W związku ze zmianami w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (stan aktualny na dzień 24 października 2020 r.) (Dz. U. z 2020 r. poz. 1389 z poz. zm.) wprowadza się dalsze ograniczenie funkcjonowania naszej szkoły, obowiązujące w okresie od 26 października do 8 listopada 2020 r., które reguluje zarządzenie Dyrektora Szkoły nr 8/2020/2021 z dnia 24.10.2020 r. zamieszczone w zakładce do pobrania. Bardzo proszę o zapoznanie się z jego treścią.

Zajęcia  chóru będą się odbywały według harmonogramu z dnia 19.10.2020 r. tyle tylko, że w trybie zdalnym za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams.

Proszę śledzić stronę internetową szkoły i ogłoszenia na e-dzienniku. Ostateczny plan zajęć zbiorowych z kształcenia słuchu, rytmiki i audycji muzycznych, prowadzonych od poniedziałku w trybie zdalnym zostanie podany do wiadomości tak szybko, jak to będzie możliwe (po uzyskaniu kompletu informacji od nauczycieli prowadzących zajęcia indywidualne o wyborze trybu kształcenia). Zapewniam wszystkich, że zmiany w planie zajęć teorii zostaną ograniczone do koniecznego minimum (pozwalające uczniom na udział w jednych i drugich zajęciach).

Poniżej cytuję komunikat CEA w sprawie wprowadzonych zmian w szkolnictwie artystycznym w związku z COVID-19

Magdalena Pacholik - dyrektor szkoły

 

KOMUNIKAT CEA

W dniu 24 października 2020 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 23 października 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

 Rozporządzenie zostało ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2020 r. pod poz. 1870.

 W związku z wprowadzeniem czerwonej strefy epidemicznej na terenie całego kraju oraz wprowadzeniem dodatkowych działań związanych z przeciwdziałaniem rozszerzaniu się epidemii wirusa Sars-CoV-2 powodującego chorobę COVID-19, ograniczeniu ulega także funkcjonowanie szkół artystycznych. Ograniczenie funkcjonowania ustalono obecnie na okres od dnia 26 października 2020 r. do dnia 8 listopada 2020 r.

 W przypadku szkół artystycznych ograniczenie funkcjonowania będzie polegało na wdrożeniu we wszystkich typach szkół artystycznych publicznych i niepublicznych realizacji zajęć edukacyjnych artystycznych i ogólnokształcących z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, które określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r. poz. 493 z późn. zm.).

Ograniczenie funkcjonowania szkół artystycznych nie obejmuje szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas I – III szkoły podstawowej. Wskazane klasy realizują zajęcia w sposób stacjonarny w szkole.

Rozporządzenie zachowuje regulację znajdująca się w § 2b ust. 4 rozporządzenia, zgodnie z którym, w przypadku, gdy dane zajęcia nie mogą być realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, dyrektor szkoły artystycznej ma możliwość ustalenia innego sposobu realizowania tych zajęć.